Allmänna villkor

Allmänna villkor

Genom att köpa någon av våra produkter och tjänster eller/och vara registrerad som kund i vårt kundhanteringssystem samtycker du till våra användarvillkor.

Dessa villkor gäller för köp av workshops, sånglektioner, uppträdanden, show-produktioner eller olika Program.

Dessa villkor gör det lättare att bibehålla vår professionalism gentemot våra kunder och lärare. Dessa villkor reglerar också företagsansvar och framtida kundrelationer. Dessa villkor är giltiga även utan kundens signatur efter att ha engagerat i Konsertbutiken.

Vänligen läs noga och för ytterligare frågor eller avbokningar av något slag, vänligen skriv till: ”INFO@KONSERTBUTIKEN.SE” så vi kan se till att du är nöjd med våra tjänster och kurser!

Personuppgifter

Florianvoss.se lagrar den information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy längre ner.

Hälsa

Våra workshops, coachningar och instruktioner är baserade på beprövat koncept. Detta inkluderar kroppsövningar och annan fysisk aktivitet samt personlig kroppskontakt. Vänligen meddela oss innan lektion/program/workshop du deltar om du har problem eller skador.
Särskilt när det gäller:

  • Hälsotillstånd
  • Smärta, skador beträffande rygg, ben, höfter eller hjärta
  • Har du haft några betydande operationer som kan påverka vår utbildning/lektion?

Vi gör vårt yttersta för att se till att dina behov tillgodoses. I samordning med en av våra konsertbutiken-terapeuter kommer vi att se till att du får de bästa tillgängliga behandlingarna.

Konsertbutiken tar inget ansvar för någon form av olyckor eller skador, som dyker upp under eller efter deltagande eller i samband med tidigare skador.

Avbokning

Bakgrund till avbokningsreglerna

Det gör lärarna bättre – Avbokningsregler skyddar hårt arbetande lärares tid, energi och hängivenhet. Detta gynnar eleverna eftersom lärare bättre kan upprätthålla en hög nivå av passion, hängivenhet och energi för att undervisa och hjälpa eleverna att uppnå sina mål. Det är artigt att värdera lärarnas energier genom att ge dem tillräckligt meddelanden om avbokningar och kompensera deras tid när du inte kan delta.

Det gör deltagarna bättre – Genom att lägga vikt och ansvar på professionella utbildningar och lektioner, upprätthåller eleverna ett djupt engagemang, stark arbetsetik och förståelse för professionalism. Alla lärare är professionella som också har varit studenter i många år. Varje lärare har lärt sig värdet av att behandla lektioner med djupaste engagemang och har respekterat sina egna lärare genom åren genom att följa deras avbokningsregler. Detta är en mycket viktig del av att visa lärare att deras tid är värdefull. Att respektera medarbetarnas hårda arbete och tid är avgörande för att lyckas som konstnär.

Det gör andra artister bättre – Lektionstiderna fylls mycket snabbt. Lärare kan ibland hitta sina scheman fullbokade 3 eller fler veckor i förväg. Det finns ofta en väntelista för tider. På grund av detta är en avbokningspolicy ännu viktigare. Studenter behöver ofta sessioner i sista minuten för större auditions, inspelningar, föreställningar eller möjligheter. Det är omöjligt att hjälpa eleverna att uppnå framgång när avbokningar ges med lite varsel. Genom att sträva efter att meddela 72+ timmar om avbokning kan elever hjälpa andra konstnärer att lyckas genom att ge dem tillgång till oanvända lektider som kan vara mycket viktiga för dem.

Er förståelse för avbokningsreglerna uppskattas mycket. Konsertbutiken är engagerade i att säkerställa en rättvis situation för alla studenter. Alla deltagare ska vänligen veta att vi bryr oss, älskar och respekterar varje elev. Verkställighet av avbokningsreglerna är helt enkelt en del av professionella studier i alla ledande musikstudior.

Vi tackar dig igen för din artighet och respekt för dina lärare när du respekterar avbokningspolicyn.

När du skickar in din bokning för ett eller flera av våra program och/eller betalar den individuella avgiften, godkänner du att följa avbokningsreglerna.

Betalning krävs inom tio dagar efter bekräftelse av bokningen. Bekräftelsen av bokningen skickas till dig inom tio dagar efter den första bokningen.

Mer information om våra Sångkurser och Sånglektioner kommer att vidarebefordras till dig via e-post efter registrering (Vad måste jag ta med? / Noter? / Konsert? Etc.)

Innan vi börjar lektioner/workshops/International Summer Program på Konsertbutiken samtycker alla studenter till vår avbokningspolicy, som är följande:

Sånglektioner / specialerbjudanden

Konsertbutiken önskar respektfullt att deltagare avbokar med 72-timmars varsel, även om det först vid avbokningar kortare tid än 48 timmar innan lektionens starttid som kunden kärvs på full ersättning.

Alla sånglektioner måste avbrytas genom att skicka ett e postmeddelande till Konsertbutiken assistent (info@konsertbutiken.se). Muntliga meddelanden om avbokning godtas ej.

Inga undantag från villkoren om avbokning görs.

Sångkurser/Vocal Workshop

Vid avbokning inom 48 timmar efter bokning krävs deltagaren inte på någon avgift.

Från 48 timmer efter bokning fram till 24 veckor före start på Sångkursen krävs kunden på en avgift om 2 550 kronor (SEK).

Vid avbokning kortare tid än 24 veckor före start på Sångkurs krävs kunden på full ersättning.

International Summer Program

Vid avbokning inom 48 timmar efter bokning krävs deltagaren inte på någon avgift.

Från 48 timmer efter bokning fram till 10 månader före start på Programmet krävs kunden på en avgift om 2 550 kronor (SEK).

Vid avbokning kortare tid än 10 månader före start på Programmet krävs kunden på full ersättning.

Om du bokar ditt program till rabatterat pris i förväg, avbokar du på samma som ovan villkor, även om kursdagarna kan ändras.

Konsertbutiken förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från alla våra program. Vid uteslutning sker ingen återbetalning. Detta gäller även om kursen påbörjats. F. Voss behöver inte ange skäl när han anser att ett uteslutande är nödvändigt för att framgångsrikt fortsätta med det ursprungliga schemat.

Immateriella rättigheter

Deltagare på Konsertbutikens aktiviteter ger sitt fulla medgivande till att fotograferas, filmas (video) och spelas in (ljud) på Konsertbutikens aktiviteter. Deltagaren ger sitt fulla medgivande till Konsertbutiken att fritt förfoga över dessa fotografier, video- och ljudinspelningar, utan att någon ersättning ska utgå till deltagaren, för att nyttja inom:

  • Företags/konferenspresentationer,
  • Kurser, Workshops och Program,
  • Onlinekurser,
  • Reklam,
  • Utbildningsmaterial, och
  • All verksamhet som bedrivs av Konsertbutiken

 

Utan någon ersättning övergår de immateriella rättigheterna som skapats på Konsertbutikens aktiviteter till Konsertbutiken. Det avser exempelvis upphovsrättsligt skyddade verk, fotograier, video, ljud och annat som kan vara föremål för immaterialrättslig ensamrätt, som skapas, ensam av deltagaren eller i samarbete med andra, och som ligger inom Konsertbutikens verksamhetsområde eller i övrigt har samband med Konsertbutikens verksamhet.

Villkorsändringar

Konsertbutiken har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Konsertbutiken informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja tjänsterna på Konsertbutiken efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen

Kontaktuppgifter

Konsertbutiken Sverige AB, org nr 559257-0674, kan du kontakta på info@konsertbutiken.se

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Konsertbutiken behandlar dina personuppgifter. Konsertbutiken kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller endast för de kunder som beställt via Konsertbutiken.

1. Vem som ansvarar för dina personuppgifter

1.1. Konsertbutiken Sverige AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2. Vilka vi behandlar personuppgifter om

2.1. Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

2.1.1. Onlinekunder, dvs. den privatperson som besöker och använder Konsertbutikens onlinetjänster samt genomför köp på Konsertbutikens webbplats.

3. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

3.1. För dig som är onlinekund till Konsertbutiken.

3.2. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som onlinekund:

3.2.1. Namn,

3.2.2. Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer,

3.2.3 IP-nummer och information om din användning av Konsertbutikens webbplats,

3.2.4. Information om dina beställningar

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter

4.1. För att kunna ingå och hantera avtal med dig som onlinekund eller kontoinnehavare inhämtar och behandlar Konsertbutiken personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2. Konsertbutiken inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som onlinekund eller kontoinnehavare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier, e-post och sms. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Konsertbutiken har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Konsertbutikens bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

5.1. Konsertbutiken lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

6. Vem som har tillgång till dina uppgifter

6.1. Konsertbutiken överlämnar information till samarbetspartners såsom betalningsleverantörer för hantering av din betalning samt de restauranger som tillhandahåller dina beställningar. Konsertbutiken kan även behöva överlämna information till relevant tredje man om vi har en rättslig skyldighet att göra såsom för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier.

7. Var vi lagrar dina personuppgifter

7.1. Konsertbutiken kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Konsertbutiken kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8. Cookies

8.1. Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse medan du navigerar genom webbplatsen. Av dessa kakor lagras kakorna som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är väsentliga för att grundläggande funktioner på webbplatsen fungerar. Vi använder också cookies från tredje part som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder den här webbplatsen. Dessa kakor lagras bara i din webbläsare med ditt medgivande. Du har också möjlighet att välja bort dessa cookies. Men att välja bort några av dessa cookies kan ha en inverkan på din surfupplevelse.

8.2. Med hjälp av dessa cookies kan webbplatserna komma ihåg olika val du gör när du surfar. Vi kan spara inställningar för textstorlek, typsnitt och andra anpassningsbara element på webbplatserna. Dessa cookies kan även användas för att hålla koll på vilka utvalda produkter och videor du visat tidigare, så att samma innehåll inte visas igen. Informationen som sparas i dessa cookies kan inte användas till att identifiera dig eller till att spåra dina aktiviteter på andra webbplatser än Konsertbutiken.

9. Profilering

9.1. Om du är kontoinnehavare kan Konsertbutiken behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

10. Vilka rättigheter har du som registrerad

10.1. Rätt till tillgång

10.1.1. Du har rätt att vända dig till Konsertbutiken i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Konsertbutiken kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Konsertbutiken komma att ta ut en administrationsavgift.

10.2. Rätt till rättelse och begränsning

10.2.1. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Konsertbutiken behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3. Rätt till radering

10.3.1. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10.4. Rätt att invända

10.4.1. Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5. Rätt till dataportabilitet

10.5.1. Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Konsertbutiken som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

10.6. Rätt att lämna in klagomål

10.6.1. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn

11.1. Konsertbutiken förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Konsertbutiken informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakta Konsertbutiken

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Konsertbutiken kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

info@konsertbutiken.se
Du hittar alla kontaktuppgifter på:
www.florianvoss.se

sv_SESwedish